De behandelwijze.

Aanmelden gebeurt bij voorkeur online of telefonisch. U kunt rechtstreeks met ons contact opnemen of op verwijzing van een arts. Voor aanmelding hebben wij de volgende gegevens nodig: naam, telefoonnummer en email adres. Deze gegevens zijn nodig om een intakegesprek te plannen. Na het maken van de afspraak, ontvangt u diezelfde dag nog een bevestigingsmail met de datum, tijd en vestiging waar u de afspraak heeft. In bijlage zenden wij de algemene betalingsvoorwaarden mee, welke wij graag ondertekend retour ontvangen bij uw 1e afspraak.

De intake.

Dat is het eerste kennismakingsgesprek waarin u uw huidklacht kunt voorleggen. Uw gegevens worden verzameld, de huidklacht wordt besproken, de huid wordt bekeken volgens huidtherapeutisch protocol (HMH) waarna een behandelplan wordt opgesteld om de klacht aan te pakken. De intake duurt maximaal 30 minuten en is gratis en vrijblijvend.

Vervolgafspraak(en).

Als u alle benodigde informatie heeft verkregen tijdens de intake en er is een behandelplan samen met u opgesteld, kunt u meteen een vervolgafspraak maken. Dit kan vaak al op korte termijn, wij hebben geen wachtlijsten. Hoeveel weken tussen de behandelingen zitten, is afhankelijk van het soort behandeling.

De behandeling.

Wij behandelen via het protocol van het HMH: Huidtherapeutisch Methodisch Handelen. Dit protocol staat voor eenduidige benadering van een cliënt van de intake tot de laatste behandeling. Dat wil zeggen dat we uniform werken.

Evaluatie.

Na elke behandeling wordt het behaalde resultaat met u besproken. Hoe is uw behandeling gegaan, heeft u iets gemerkt, positief ofwel negatief? Heeft u al verlichting van de klacht? Aan de hand van de evalutie, kunnen wij ons behandelplan bijstellen, danwel aanhouden. Ook wanneer u uitbehandeld bent, houden we een eindevaluatie waarna het behandeltraject wordt afgesloten.

Terugrapportage.

Als u via een arts of andere zorgverlener bij ons bent gekomen, sturen wij deze verwijzer een terugrapportage. Hierin beschrijven we wat er uit onze intake naar voren is gekomen en of we de klacht kunnen behandelen. En zo ja, hoe we deze behandelen. Terugrapportages worden altijd verstuurd in overleg met de cliënt.

Qualizorg.

Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de zorgverleners waarmee zij contracten afsluiten. Achmea is al begonnen met kwaliteit van praktijk, behandelingen en therapeuten te meten d.m.v. enquêtes. De verwachting is dat steeds meer zorgverzekeraars die eisen gaan stellen. Zelf vinden wij het ook belangrijk om te weten wat er goed gaat, maar zeker ook wat verbeterpunten zijn in de ogen van onze cliënten/patiënten. Bij uw intake wordt daarom gevraagd of u mee wilt doen aan dit kwaliteitsonderzoek, om de zorg binnen de praktijk nog meer te verbeteren. Wij stellen het zeer op prijs als u deel wilt nemen. U kunt hiervoor kiezen om de enquête meteen te ontvangen, of met een chronische machtiging na elke 22 behandelingen.

Jessy
Huidtherapeut
Josje
Huidtherapeut
Maartje
Huidtherapeut
Els
Office manager

Snel naar

Contact

  • Adresgegevens Tuinstraat 2
    5144 NT Waalwijk