De aanmelding.

Je kunt eenvoudig contact met ons opnemen via onze website, telefonisch of per e-mail om een afspraak te maken. Je kunt bij ons terecht mét of zonder verwijzing van een arts. Ons team staat klaar om jouw vragen te beantwoorden en een geschikte tijd voor je afspraak in te plannen.

De intake.

Bij je eerste afspraak heb je een intakegesprek met een van onze ervaren huidtherapeuten. Tijdens dit gesprek worden je medische geschiedenis, huidconditie en doelen besproken. We luisteren naar jouw wensen en stellen een behandelplan op maat samen. Na het intakegesprek kan er indien gewenst direct een vervolgafspraak gepland worden.

De behandeling.

Als huidtherapeuten behandelen wij volgens het HMH (Huidtherapeutisch Methodisch Handelen). Dit betekent dat de werkwijze zich kenmerkt door doelgericht, bewust, systematisch en procesmatig te handelen. De behandeling zal dus afgestemd zijn op jouw specifieke huidaandoening, persoonlijke behoeftes en wensen.

De nazorg.

Na de behandeling krijgt je gedetailleerde instructies over de nazorg. Onze huidtherapeuten staan ook klaar om jouw vragen te beantwoorden en je te begeleiden tijdens het gehele behandelproces.

De evaluatie.

Na de behandeling(en) volgt een evaluatie om de resultaten te beoordelen en te bespreken. Indien nodig kunnen aanvullende behandelingen worden aanbevolen om jouw doelen te bereiken. We zullen ook samen met je kijken naar eventuele nazorg en langetermijnplanning voor het behoud van de behaalde resultaten.

Terugrapportage.

Als u via een arts of andere zorgverlener bij ons bent gekomen, sturen wij deze verwijzer een terugrapportage. Hierin beschrijven we wat er uit onze intake naar voren is gekomen en of we de klacht kunnen behandelen. En zo ja, hoe we deze behandelen. Terugrapportages worden altijd verstuurd in overleg met de cliënt.

Qualizorg.

Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de zorgverleners waarmee zij contracten afsluiten. Achmea is al begonnen met kwaliteit van praktijk, behandelingen en therapeuten te meten d.m.v. enquêtes. De verwachting is dat steeds meer zorgverzekeraars die eisen gaan stellen. Zelf vinden wij het ook belangrijk om te weten wat er goed gaat, maar zeker ook wat verbeterpunten zijn in de ogen van onze cliënten/patiënten. Bij uw intake wordt daarom gevraagd of u mee wilt doen aan dit kwaliteitsonderzoek, om de zorg binnen de praktijk nog meer te verbeteren. Wij stellen het zeer op prijs als u deel wilt nemen. U kunt hiervoor kiezen om de enquête meteen te ontvangen, of met een chronische machtiging na elke 22 behandelingen.

Maartje
Huid- en oedeemtherapeut

Snel naar

Contact

  • Adresgegevens Tuinstraat 2
    5144 NT Waalwijk